Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu zaprasza do pałacu

- sobota 17 listopada 2018 - godz. 12.00 i 13.00

- niedziela 02 grudnia 2018 - godz. 15.00 (przed aukcją)


Ze względu na organizację pracy, prosimy o telefoniczne zgłoszenie w sekretariacie szkoły
planowanego terminu wizyty.
Telefon do sekretariatu 63 27 20 741 w godzinach 7.30-15.30.