Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu zaprasza do pałacu

- sobota 15 września 2018 r. o godzinie 12.00 i 13.00

- sobota 29 września 2018 r. o godzinie 12.00 i 13.00

- sobota 20 października 2018 r. o godzinie 12.00 i 13.00


Ze względu na organizację pracy, prosimy o telefoniczne zgłoszenie w sekretariacie szkoły
planowanego terminu wizyty.
Telefon do sekretariatu 63 27 20 741 w godzinach 7.30-15.30.