Rada Rodziców Liceum Plastycznego przy Zespole Szkół Plastycznych w Kole

Bank Spółdzielczy o/Koło
Numer konta: 23 8543 0000 2005 4500 0172 0001
ul. Powstańców Wlkp.4
62-600 Koło
tel: 63 27 20 741, fax: 63 26 22 906